MENU CZ•EN
Jan Amos KOMENSKÝ - life, work, legacy

O sirobě

 

O Sirobě, to jest O potracování milých přátel, ochránců, a dobrodinců, co a jak žalostná jest ta příhoda, odkud a proč přichází, co v ní činiti a čím se těšiti i jak se k smutným a osiřalým chovati náleží, spisek pro potřebu přítomných žalostných časů z božího slova sebraný léta Páně 1624 a léta 1634 v čas rány boží morové v Lešně Polském vytištěný

 

On orphanhood, that is, On the loss of dear friends, protectors and benefactors, what and how grievous is the incident, from whence and why it comes, what acts in it and how to take comfort, and how to behave towards the sad and orphaned, a treatise for the needs of the present woeful times taken from the Divine Word in the year of Our Lord 1624 and in the year 1634 at the time of the divine stroke of the plague printed in Leszno in Poland.

 

 


Origin of the work:
  1624


Editions:
  1634 Leszno

1910 Brno, Veškeré spisy J. A. Komenského, vol. XV.

1978 Prague, J. A.Comenii Opera omnia, vol. 3.

 


Contents:

Another of Comenius works of consolation, in which he comes to terms with his personal and the social and political situation in the period from 1621 to 1627. He considers the caused of human solitariness and attempts to provide instruction on how an individual can come to terms with such a crisis in their life. He sets out a logical scheme of the types of human solitude, the most difficult and inconsolable of which is the isolation of the person who has abandoned God.

 

For further study, see also:

Veškeré spisy Jana Amosa Komenského, vol. XV. Brno 1910, pp331-332

J. A. Comenii Opera omnia, vol. 3. Prague 1978, pp465-466

Jan Kumpera, J. A. Komenský, poutník na rozhraní věků. Prague & Ostrava 1992, p272

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz