MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

O poezi české


Vznik díla:
1621 Fulnek


Vydání:
1955 in: Slezský sborník 53, s. 516-520

1974 Praha, Vybrané spisy J. A. Komenského, sv. VII

1983 Praha, J. A. Comenii Opera omnia, sv. 4


Obsah:

Humanistický názor, že vrcholem básnického umění je antická řecká a římská časoměrná poezie, sdílel i Komenský a v tomto duchu sestavil svou stať O poezi české. Je to teoretický spis o časoměrné prosodii v českém básnictví, v němž Komenský dokazuje, že čeština je po řečtině a latině nejschopnější z jazyků vytvořit v časomíře dokonalý verš, jenž se nejvíce přibližuje antickému vzoru.

Komenský nejdříve vykládá, co je to poezie a jak vznikla a čím se liší verš rýmový a metrický. Ve srovnání s rýmem, používaným v lidových básních a písních, dává Komenský přednost časomíře, kterou pokládá za umělecky hodnotnější a dokonalejší. Vysvětluje, v čem spočívá kvantita (délka a krátkost) slabik, co je to noha (v dnešní terminologii stopa), jaké jsou její nejběžněji používané druhy a na příkladech dokládá, jak půvabně dovedou znít české verše v časomíře. Čeští básníci by snadno mohli zušlechtit a zvelebit český jazyk, jsou k tomu dobré předpoklady. Čeština je způsobilejší k metrickému básnictví než k rýmovému a má bohatství dlouhých, krátkých a středních slabik, čehož se nedostává jiným jazykům – němčině, francouzštině a italštině.

Komenský chce přesvědčit o přednostech českého jazyka a českého básnictví, které pilným pěstěním časomíry a uměleckým ztvárněním myšlenky může dosáhnout světovosti.


Poučení o díle:

J. A. Comenii Opera omnia, sv. 4. Praha 1983, s. 164-165

Vybrané spisy J. A. Komenského, sv. VII. Praha 1974, s. 14-17

Jan Kumpera, J. A. Komenský, poutník na rozhraní věků. Praha – Ostrava 1992, s. 271-272

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz