MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

O juvenes

Praeclaro, o juvenes, virtutum nomine clari

Mladíci, proslulí jménem, jež září skvělými ctnostmi ...


Vznik díla:
1612 Herborn


Vydání:
1612 Herborn, in: Problemmata haec miscellanea

1892 Berlin – Leipzig – Wien, in: J. Kvačala, Johann Amos Comenius

1902 Praha, in: J. Kvačala, Korrespondence J. A. Komenského II

1914 Brno, Veškeré spisy J. A. Komenského, sv. I

1969 Praha, J. A. Comenii Opera omnia, sv. 1

1983 Praha, tamtéž, sv. 4

1974 Praha, Vybrané spisy J. A. Komenského, sv. VII,

čes. překlad V. T. Miškovská-Kozáková


Obsah:

Komenského věnování studentské disputace Problemata miscellanea (Smíšené problémy; Problemata) spolužákům na herbornské akademii bratřím Stanislavu a Ondřeji Jahodinským, polským rytířům z Matče, jakož i Danieli Breslerovi z Gdaňska, jejich vychovateli a průvodci. Komenský je oslovuje jako své přátele a příznivce. Dedikace se skládá z pěti dvojverší (elegická disticha).

 


Poučení o díle:

J. A. Comenii Opera omnia, sv. 4. Praha 1983, 84-86

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz