MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Nové písně

Nové písně některé k vezdejšímu jich užívání a v ochranu boží se poroučení, i také dobrodiní božských, smrtedlnosti naší a slávy nebeské považování


Vznik díla:
1631 Lešno


Vydání:
1631 bez uvedení místa

1952 Praha, J. A. Komenský, Duchovní písně. K vydání připravil A. Škarka

1983 Praha, J. A. Comenii Opera omnia, sv. 4


Obsah:

Je to soubor 16 exulantských náboženských písní, na jejichž vydání Jednotou bratrskou se Komenský podílel. Některé z nich vznikly překladem z němčiny. Na závěr je k nim připojena Modlitba k časům nynějším. Písně sloužily jako opora a posila souvěrcům ve vyhnanství.

Ozývá se v nich hoře nad ztrátou domovů a vlasti i ústrky vyhnanců v cizině, ale i nezlomnost, mravní síla a pevnost ve víře. Některé z nich dosahují biblické mohutnosti a patosu.

 

 


Poučení o díle:

J. A. Comenii Opera omnia, sv. 4. Praha 1983, s. 323-327

Jan Kumpera, J. A. Komenský, poutník na rozhraní věků. Praha – Ostrava 1992, s. 271

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz