MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Nedobytedlný hrad

Nedobytedlný hrad jméno Hospodinovo, k němuž kdo se koli v svých jakýchkoli souženích a nebezpečenstvích utíká, přichráněn a zachován bývá


Vznik díla:
říjen 1622


Vydání:
snad v roce 1622 bez udání místa vydání

1910 Brno, Veškeré spisy Jana Amosa Komenského, svazek XV.

1973 Praha, Johannis Amos Comenii Opera omnia, svazek 3.

 

 


Obsah:

Další z tzv. útěšných spisků je věnován Dorotě Cyrillové. Je inspirován biblickým citátem: Věže pevná jest jméno Hospodinovo, k ní se uteče spravedlivý a bude zachován (Starý zákon, Kniha přísloví 18,10). Pevnost lidské víry je často podrobena tvrdým zkouškám – svět je plný nástrah a nebezpečenství, jediné bezpečné a dokonalé útočiště je Bůh sám. Text je doplňován četnými doklady ze Starého i Nového zákona.

 

 


Poučení o díle:

J. V. Novák – J. Hendrich: Jan Amos Komenský, jeho život a spisy. Praha 1932, s. 63-65.

Veškeré spisy J. A .Komenského, svazek XV. Brno 1910, s. 71-72

J. A. Comenii Opera omnia, svazek 3. Praha 1973, s. 258-260

Jan Kumpera, J. A. Komenský, poutník na rozhraní věků. Praha – Ostrava 1992, s. 271

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz