MENU CZ•EN
Jan Amos KOMENSKÝ - life, work, legacy

Navržení o sjednocení

 

Navržení o pravdivém všech věřících s Kristem sjednocení a společnosti, kterak se děje skutkem a věrou a posvátně. Ku pobožnému přemyšlování těch, kteříž se k hodnému večeře Páně užívání strojí, podané od K. J. A. K.

 

A proposal for the true unification of all the faithful with Christ and the society of deeds and faith and holiness. For the pious consideration of those who use implements in the Eucharist of the Lord, from K.J.A.K.

 

 


Origin of the work:
  1656 Leszno


Editions:
  1656 Leszno

1953 Prague, in: Theologická příloha Křesťanské revue 20, pp76-78

 


Contents:

Thoughts on the proper life of a Christian.

 

For further study, see also:

Jan Kumpera, J. A. Komenský, poutník na rozhraní věků. Prague & Ostrava 1992, p270

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz