MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Navržení o sjednocení

Navržení o pravdivém všech věřících s Kristem sjednocení a společnosti, kterak se děje skutkem a věrou a posvátně. Ku pobožnému přemyšlování těch, kteříž se k hodnému večeře Páně užívání strojí, podané od K. J. A. K.


Vznik díla:
1656 Lešno


Vydání:
1656 Lešno

1953 Praha, in: Theologická příloha Křesťanské revue 20, s. 76-78


Obsah:

Úvaha o správném životě člověka – křesťana.

 


Poučení o díle:

Jan Kumpera, J. A. Komenský, poutník na rozhraní věků. Praha – Ostrava 1992, s. 270

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz