MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Navržení krátké

Navržení krátké o obnovení škol v Kralovství českém


Vznik díla:
1632 Lešno


Vydání:
1849 Praha, vydal V. V. Tomek (spolu s Didaktikou)

1951 Praha, J. A. Komenský, Didaktické spisy

1958 Praha, Vybrané spisy J. A. Komenského, sv. I

1973 Praha, J. A. Comenii Opera omnia, sv. 11


Obsah:

Komenský, jehož vrozené výchovné nadání bylo posíleno didaktickými vlivy Johanna Valentina Andreae, Wolfganga Ratka a Eliáše Bodina, přistoupil k napsání Navržení v době, kdy vpád Sasů do Prahy a vítězný postup Švédů slibovaly českým exulantům návrat do vlasti. Když však tato naděje byla zmařena, zůstalo dílo v rukopise, který je uložen v Národním muzeu v Praze. Spisovatel je přesvědčen, že rozkvět národa je závislý na moudré organizaci škol. Jejich úkolem v Čechách bude vštípit mládež bez rozdílu základy literního umění a potřebnou znalost věcí lidských a božských, slušné mravy a zbožnost. K tomu postačí období lidského života od narození po úplnou dospělost – škola mateřská v domě, škola obecná v každé obci, latinská ve větších městech a akademie v každé zemi (v hlavním městě). O školy mají pečovat vrchnosti. Dennímu učení se vyměřují čtyři hodiny. Úspěch práce záleží na dobré metodě, na dobrých knihách a na dobrých učitelích.

 


Poučení o díle:

J. A. Comenii Opera omnia, sv. 11. Praha 1973, s. 356-357

Vybrané spisy J. A. Komenského, sv. I. Praha 1958, s. 21-22

J. V. Novák – J. Hendrich, Jan Amos Komenský, jeho život a spisy, Praha 1932, s. 211-212

Jan Kumpera, J. A. Komenský, poutník na rozhraní věků. Praha – Ostrava 1992, s. 270

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz