MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Naarden

 

Nizozemí. Městečko u Zuiderského jezera jihovýchodně od Amsterdamu.

 

 

Původní starý Naarden, jedno z nejstarších nizozemských měst, byl založen asi v 10. století. Ve 14. století byl zcela zničen za občanské války mezi kabeljouwy (měšťany) a hoekscheny (šlechtici). Nové město bylo takřka vzápětí vystavěno asi o 6 km dále. Zbytky starého Naardenu jsou dnes skryty vodami Zuiderského jezera. Osud města se v mnohém podobá osudu měst u moře: obchod a rybolov přispívaly k prosperitě, i když hradby, které si obyvatelé postavili na svou ochranu, zamezily přímému přístupu k moři, a tím trochu omezily rybářství. Politické události i sem přinášely válečné sváry a následné uklidnění. Změnu přineslo umístění stálé vojenské posádky do města, která chránila město – pevnost.

 

Ve valonském kostele v Naardenu byl dne 22. listopadu 1670 pohřben Jan Amos Komenský.

 

Ačkoli se o místo posledního uložení J. A. Komenského zajímali čeští učitelé a vědci už v 19. století, konkrétní snahu o pravdivé poznání hrobu vyvolal teprve článek Egona Erwina Kische. V červenci 1929 byl proveden antropologický výzkum hrobu číslo 8, do něhož bylo podle zápisu Komenského tělo uloženo. Výzkum prováděl antropolog Jaroslav Matiegka, architekt Stanislav Sochor a nizozemští vědci A. J. P. van Broek a J. P. Kleiweg de Zwaan. Přesné určení kosterních pozůstatků nebylo možné. Kapli bývalého valonského kostela dostal československý stát do symbolického pronájmu za jeden gulden ročně od nizozemského státu.

 

 

 

 

Byla upravena jako mauzoleum J. A. Komenského. Na úpravě se podíleli čeští a slovenští výtvarní umělci: architekt Ladislav Machoň vytvořil celkový návrh úprav, bronzové plastiky ztvárňující významné Komenského okamžiky života byly odlity podle návrhů sochaře Jaroslava Horejce, skleněný paraván Mírové poslání Komenského je dílem malíře Jaroslava Bendy, sochař Karel Štipl je autorem medailonu s poprsím Komenského. Mauzoleum je propojeno s Komenského muzeem, sídlícím v sousedním domě.

 

V současné době je muzeum řízeno a spravováno Nadací Muzea Komenského, která sdružuje dobrovolné pracovníky z řad zájemců o dílo a osobnost Komenského. Provoz a činnost nadace je hrazena Českou republikou prostřednictvím Muzea J. A. Komenského v Uherském Brodě. Připravuje se nová expozice o Komenském, jsou pořádány výstavy a jiné aktivity, které návštěvníky seznámí s dílem a odkazem prvního Panevropana – muže, který prožil svůj život v zemích Koruny české, Německu, Polsku, Nizozemí, Uhrách (Maďarsku). Muzeum Komenského v Naardenu se může stát platformou pro setkávání nejen zájemců o dílo Komenského předchůdců a následovníků.

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz