MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Moudrost

Adagiorum Bohemicorum farrago. Nedati-li hlavního titule: Moudrost starých Čechů za zrdcadlo vystavená potomkum

Směsice českých přísloví...


Vznik díla:
začátek práce na konci 20. let 17. století, průběžně doplňováno


Vydání:
1849 v Praze vydal V. V. Tomek (spolu s Didaktikou aj.)

1969 Praha, J. A. Comenii Opera omnia, svazek 1


Obsah:

Sběr českých přísloví a příměrů zahájil Komenský kolem r. 1620. Dochovala se sbírka více než 2000 přísloví a pořekadel, která Komenský třídil podle hledisek jazykových i tematických. Zprvu jej přísloví zajímala především jako bohatý jazykový materiál, ale postupně ho zaujala také obsahem: sdělují časem vypreparované lidské zkušenosti o světě, člověku, přírodě, společnosti. Sbírka jako celek nebyla dokončena a uzavřena, rukopis objevil Jan Evangelista Purkyně ve Vratislavi r. 1848.

 


Poučení o díle:

J. A. Comenii Opera omnia, svazek 1. Praha 1969, s. 346-350

Jan Kumpera, J. A. Komenský, poutník na rozhraní věků. Praha – Ostrava 1992, s. 267-268

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz