MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Motus spontanei relatio

Motus spontanei, quem perpetuum vocant, decennio vestigati tandemque Dei ope evestigati historica relatio cum subjuncta fundamentorum hujus demonstratione mathematica et de construenda ex illis machina automata consultatione mechanica authore Johanne Nicomeo

 

Popisná zpráva o samovolném pohybu zvaném trvalý, zkoumaném po deset let a s Boží pomocí konečně vynalezeném, s připojeným matematickým výkladem základů tohoto vynálezu a mechanickým návodem, jak z nich sestrojit samohybný stroj, od Jana Nicomea


Vznik díla:
1642 Anglie


Vydání:
nezjištěno, rukopis je ztracen, dochován jen titulní list


Obsah:

Zpráva Komenského o stavu práce na tzv. perpetuu mobile, kterou dokončil při návštěvě Anglie roku 1642. Víme zatím o čtyřech spisech, které Komenský sepsal o perpetuu mobile. Z nich je ztracen tento (shora uvedený) spis a ještě jsou nezvěstná dvě díla z amsterdamského období 1656 – 1670, jedno nadepsané šifrou MP (tj. Motus perpetuus = Nepřetržitý pohyb) o více než 500 stranách a druhé Historia MP (Dějiny MP), které mělo přes 600 stran. Zachoval se jen spisek De arte spontanei motus relatio (Zpráva o umění samovolného pohybu), který Komenský napsal v Lešně r. 1639 (viz heslo De arte).

 


Poučení o díle:

J. A. Comenii Opera omnia, sv. 12. Praha 1978, s. 358-367

J. V. Novák – J. Hendrich, Jan Amos Komenský, jeho život a spisy. Praha 1932, s. 312-314

Jan Kumpera, J. A. Komenský, poutník na rozhraní věků. Praha – Ostrava 1992, s. 219-221

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz