MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Modlitba plačtivá

Modlitba plačtivá o zem udeřené, rozražené, pošlapané i rozptýlené církve české podobojí, věrných následovníků věrného svědka pravdy M. Jana Husa


Vznik díla:
1655 Lešno


Vydání:
1663 Amsterdam (připojena spolu s Rytmem k doufání k 2. vydání

Historie o těžkých protivenstvích církve české)

1983 Praha, J. A. Comenii Opera omnia, sv. 4


Obsah:

Modlitba vznikla v Lešně za napjatých poměrů švédsko-polské války.

Je to nářek nad neutěšeným postavením Jednoty bratrské, sestavený z biblických stylizací jako parafráze Pláče Jeremiášova. Autor se za těžké situace církve české bratrské obrací k Bohu, který na ni dopustil velké soužení za prohřešení předků, vyjadřuje však věrnost jemu a naději, že přivede pošlapaný lid zpět do obnovené země.

 


Poučení o díle:

J. A. Comenii Opera omnia, sv. 4. Praha 1983, s. 378-379

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz