MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

mírový soud

 

(dicasterium pacis)

 

 

V Komenského projektu nápravy života lidské společnosti (v Panorthosii, 6. části Obecné porady o nápravě věcí lidských Consultatio) dozorčí nebo rozhodčí sbor pro oblast společenského a právního uspořádání pro politickou činnost. Cílem jeho působení mělo být sjednocení všech národů světa do velké světové jednoty jakožto nadstátního celku. Měl odstranit veškeré války a jejich příčiny, mírovou cestou urovnávat případné spory, dbát o dodržování spravedlnosti a míru. Těmto cílům měly mimo jiné sloužit soudy, obecní rady, finanční a obchodní správní instituce. Mírový soud měl být sestaven z předních politiků z celého světa, vybráni do něj měli být ti nejmocnější z mocných.

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz