MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Mikuláš Drabík

(1588 – 1671)

 

Kněz Jednoty bratrské, vizionář.

 

Spolužák Jana Amose na bratrské škole ve Strážnici (1604 – 1605). Od roku 1616 se stal správcem sboru v Drahotuších. Po roce 1624 odešel do Lednice na Slovensku. Pro nepořádný život byl zbaven kazatelské služby a obchodoval se suknem. Od února 1638 míval vidění politického obsahu, ohlašující brzké osvobození českých zemí vojenským zásahem ze severu a východu. Svá vidění zapisoval a posílal Komenskému, měl přirozenou výmluvnost i literární pohotovost, jeho texty byly účinné a působivé. Komenský se s ním osobně sešel roku 1650 ve Skalici při vizitaci cestou do Blatného Potoka. Překonal počáteční nedůvěru a jeho viděním uvěřil a zařadil je vedle proroctví Kotterových a Poniatowské do knihy Lux in Tenebris (1657). Komenský s Drabíkem korespondoval až do listopadu 1670. Mikuláš Drabík byl bratislavským soudem obžalován z velezrady, uvězněn a popraven 16. července 1671.

 

 

Edice Drabíkových textů:

 

Nahlédnutí do hrozné propasti soudů Božích, 1650

Lux in Tenebris, 1657

Lux e Tenebris, Amsterdam 1664-7

Pokračování vidění Drabíkových.

Slavnostní rozeslání knihy proroctví. Přel. Jaromír Červenka. In: Vybrané spisy J. A. Komenského. Sv. VI. Praha 1972, s. 401-495.

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz