MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Methodi synopsis

Synopsis Comenianae lingvarum methodi contracta. I. Ad ejus amabiles fines II. et exquisita ad fines media III. facilemque ac jucundam praxin, IV. varios denique ac solidos ad omnia puerilia studia et dehinc totam vitam usus cito pervidendum

 

Zkrácený přehled komeniánské metody jazyků. Pro rychlé pochopení I. jejích příjemných cílů, II. příslušných prostředků k cílům, III. snadného a příjemného využívání IV. a konečně různých a spolehlivých užitků pro veškeré dětské snahy a poté pro celý život


Vznik díla:
1657 Amsterdam


Vydání:
1987 Praha, in: Acta Comeniana 7(XXXI)

 


Obsah:

Spis je shrnutím Komenského zásad jazykové metody ve stručnější podobě.

Spis Methodus lingvarum novissima (Nejnovější metoda jazyků; Methodus) pojednával o úloze řeči vůbec i jednotlivých jazyků příliš obšírně a podával podrobný didaktický výklad, jak vyučovat jazykům na různých stupních. Ukázala se však potřeba stručnější informace a té se Komenský snažil vyhovět tímto dílem.

 


Poučení o díle:

J. Šmaha, J. A. Komenský, in: Komenský 24, 1986, č. 14, s. 139 ad.

B. Schader – M. Steiner, Comenianae lingvarum methodi synopsis. Zur Entstehung und Entdeckung einer späten didaktischen Schrift Komenskýs. In: Acta Comeniana 7(XXXI), 1987, s. 163-172

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz