MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Methodi encomia

Methodi verae encomia ex fabula de Labyrintho Daedaleo filoque Ariadnes Patakini habita sub tempus erigendae classis Latinae primae, quae vestibularis est, anno 1651, Februarii 13.

 

Chvála pravé metody na základě báje o Daidalově Labyrintu a Ariadnině niti, pronesená v Šárošpataku v čase založení první, to jest vestibulární, latinské třídy, léta 1651, 13. února


Vznik díla:
1651 Blatný Potok


Vydání:
1652 Blatný Potok, ve sborníku Laborum scholasticorum continuatio

(spolu se sborníkem Primitiae laborum scholasticorum)

1657 Amsterdam, in: Latinitatis schola triclassis

1657 Amsterdam, Opera didactica omnia III

1915 Brno, Veškeré spisy J. A. Komenského, sv. IX

1957 Praha, Opera didactica omnia III, (fototyp.)

1960 Praha, Vybrané spisy J. A. Komenského, sv. II,

čes. překlad J. Kopecký


Obsah:

Řeč, kterou Komenský pronesl ke shromáždění 13. února 1651 při otevírání první třídy (vestibulární) na škole v Blatném Potoku. Při uvádění do chodu trojtřídního nižšího (filologického) stupně školy narážel na četné obtíže. Jednou z nich bylo, že lidé trvali na zvyklých věcech a neradi přijímali věci nové.

V úvodu Komenský praví, že počítal s otevřením školy, až budou vytištěny potřebné knihy. Těch není, protože nejsou tiskaři. Protože kníže Zikmund Rákóczi a školští představitelé nechtějí počkat, podvoluje se spíše jejich vůli než svému názoru. Nechť však není obviňován on i jeho metoda, jestliže hned začátek nebude úspěšný. Doufá, že se věc postupně rozvine a proto jim prostřednictvím podobenství vyloží svou metodu. Přirovnává ji alegoricky k niti Ariadnině, moudrosti, jež vyvedla Thesea z krétského labyrintu. Lidský život je spletitý. Aby byl vyveden z obtíží, je také třeba moudrosti. Ale musí to být moudrost a metoda pravá. Komenský ji aplikuje nejprve na člověka vůbec a potom přechází k náboženství, lékařství, právnictví a nakonec ke školství. I tu je třeba nalézt správnou Ariadninu niť, moudrost, spočívající v pravé metodě.

Tato a další dvě řeči bývají uváděny pod společným názvem Laborum scholasticorum continuatio (Pokračování školských prací; Laborum continuatio).

 


Poučení o díle:
J. V. Novák – J. Hendrich: Jan Amos Komenský, jeho život a spisy. Praha 1932, s. 454

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz