MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Medice, cura te ipsum

Lékaři, uzdrav se sám


Vznik díla:
1650 Lešno


Vydání:
1650 Lešno

1912 Poznaň, W. Bickerich, Gelegenheitsgedichte aus dem Freundeskreis

des Comenius, in: Historische Monatsblätter für die

Provinz Posen 13, s. 161 nn.

1983 Praha, J. A. Comenii Opera omnia, sv. 4

1974 Praha, Vybrané spisy J. A. Komenského, sv. VII,

čes. překlad V. T. Miškovská-Kozáková


Obsah:

Je to blahopřání Komenského ke svatbě přítele lékaře Heinricha Martiniho, původem z Gdaňska, který 15. 2. 1650 oslavil sňatek s Margaretou, rozenou Ostin, vdovou po lešenském radním Martinu Lidenowském. Báseň Komenského, napsaná latinsky v elegickém distichu, byla spolu s ostatními básněmi, jež k této příležitosti složili přátelé, učitelé a žáci lešenského gymnázia, vydána ve sborníčku Vota gamica (Svatební přání). Komenský chválí, že se přítel ujímá vdovy a sirotků. Je moudré konat dobré činy ve prospěch druhého, z nichž má na druhé straně užitek i jejich původce.

 


Poučení o díle:

J. A. Comenii Opera omnia, sv. 4. Praha 1983, s. 418

Vybrané spisy J. A. Komenského, sv. VII. Praha 1974, s. 804

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz