MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Martin Komenský

 

též Martin Segeš Komenský

(asi 1556 – 1604)

 

Otec Jana Amose Komenského, syn Jana Segeše.

 

 

Otec Jan Segeš se s ním a s dcerou Zuzanou (Zuzana Komenská) přestěhoval do Uherského BroduKomně mezi léty 1564 – 1568. V roce 1572 se v městských knihách v Uherském Brodě uvádí Martin, syn Komnianského, tehdy ještě neplnoletý. Nejasné je datum narození. Badatel František Vyskočil považuje za možný rok 1548; syn Jan Amos se mýlí v datu úmrtí – známý lešenský přípisek o úmrtí otce roku 1604. Byl zámožným měšťanem, neboť v letech 1602 – 1604 měl Martinův majetek hodnotu přes 1000 zl. V Uherském Brodě vlastnil právovárečný dům na dolním náměstí, který koupil od Jana Bureše v roce 1601, hospodářský dvůr na předměstí Neradice, který koupil od radního písaře Pavla Makovce v roce 1603, dva vinohrady v Blatnici, několik polí, na fojtství v Komni mu patřilo 65 zl. Od roku 1602 byl členem nákladnického cechu. S manželkou Annou (Anna Komenská) měl 5 dětí:

 

dcery syna

Kateřinu (Kateřina Komenská) Jana (Jan Amos Komenský)

Zuzanu (Zuzana Komenská)

Markétu (Markéta Komenská)

Ludmilu (Ludmila Komenská)

 

Poslední zápis o Martinovi je z dubna 1604. V tomto roce zemřel a jeho manželka obdržela od nákladnického cechu k pohřbu 1 libru vosku (přesné datum není uvedeno). Manželka Anna zemřela v témže roce. Oba dva byli pohřbeni na uherskobrodském bratrském hřbitově na čestném místě u hřbitovní kaple (na tomto místě dnes stojí Gymnázium J. A. Komenského).

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz