MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Markušovce

 

Slovenská republika. Obec při soutoku Levočského potoka s Hornádem na severním okraji Hornádské kotliny.

 

 

Nejstarší zmínka o obci je z roku 1289, sídlo rodiny Mariássy. Dominantu obce tvoří zámek z roku 1643, původně renesanční, později přestavěn v rokokovém slohu.

 

V Markušovcích na místním hřbitově je údajně pochovaná dcera J. A. Komenského Dorota Kristina, provdaná za Jana Molitora. Otec Jana Molitora byl bratrským duchovním v Markušovcích. V letech 1650 – 1654, kdy Komenský procházel Slovenskem, se zastavil v Markušovcích u svého zetě (dcera už nežila).

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz