MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Markéta Komenská

 

též Markéta Bozkovská, Markéta Kožurová

(kolem 1580 – kolem 1658)

 

Třetí dcera Martina Segeše Komenského a jeho ženy Anny, sestra J. A. Komenského.

 

 

Podle hypotézy Františka Vyskočila odešla Markéta po smrti rodičů v roce 1605 ke starší sestře Zuzaně (a Jan proto k tetě Zuzaně Nohálové do Strážnice). Markéta Komenská byla druhou ženou Pavla Bozkovského, měšťana v Uherském Brodě. Po jeho smrti (roku 1622) se v roce 1627 provdala za havřického fojta Martina Kožuru.

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz