MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Mapa Moravy

Moraviae nova et post omnes priores accuratissima delineatio

Nové a po všech předchozích nejpřesnější vyobrazení Moravy


Vznik díla:
1623 – 1626


Vydání:
1627 Amsterdam, nakladatel Nicolaus

Johannides Piscator-Visscher,

rytec: A. Goos

1969 Praha, J. A. Comenii Opera omnia,

svazek 1.


Obsah:

Do doby Komenského byla Morava popsána pouze na mapě Pavla Fabricia z r. 1569. Místopisné údaje byly nepřesné a neúplné, proto se Komenský „ve své nedobrovolné prázdni“ rozhodl tyto omyly napravit a vypracovat mapu, která by poskytovala přesnější a úplnější údaje. Opíral se o vlastní zkušenosti a o informace těch, kteří krajinu dobře znali.

Geografické informace doplnil označením hospodářských objektů (rudné doly, termální prameny, sklářské dílny, vinohrady). Znal nejnovější údaje o měření zemského stupně, je tedy jeho záznam vzdáleností přesnější než na mapě Fabriciově. Rukopisná kresba dosud nebyla nalezena, o účel mapy se vedou spory: věnování Ladislavu Velenovi ze Žerotína svádí k domněnkám o vojenském účelu mapy.

 


Poučení o díle:

J. V. Novák – J. Hendrich: Jan Amos Komenský, jeho život a spisy. Praha 1932, s. 58-59

L. Zapletal: Komenského mapa Moravy. Přerov 1963

J. A. Comenii Opera omnia, svazek 1. Praha 1969, s. 219-266

Jan Kumpera, J. A. Komenský, poutník na rozhraní věků. Praha – Ostrava 1992, s. 266-267

CD Mapy Moravy ze 16. – 18. století. Přerov, Muzeum Komenského 2003

 

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz