MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Manualník

Manualník aneb Jádro celé Biblí svaté. Summu všeho, co Bůh lidem 1. k věření vyjevil, 2. k činění poručil, 3. k očekávání zaslíbil, plně a jasně obsahující. Místo nové svíce sedícím ještě v temnostech zpuštění svého církve české ostatkům podané


Vznik díla:
1620 – 1623


Vydání:
1658 Amsterdam

1926 Brno, Veškeré spisy J. A. Komenského, svazek XVIII (7)


Obsah:

Bible, to jest všechna svatá Písma Starého i Nového zákona, tvořila pro Komenského souhrn nejvyššího božího vědění. Opravdové porozumění textu Bible předpokládá poznání a pochopení světa zemského. Tak pracoval Komenský současně na encyklopedii věcí (Theatrum universitatis rerum) a výtahu z Bible (Theatrum Scripturae). Věcnou encyklopedii nemohl dokončit, zpracování biblických textů známe pod názvem Manuálník. Při úpravě textu usiloval především o jasné a srozumitelné vyjádření vzhledem k uživateli, proto užíval prvního i třetího vydání kralického překladu do češtiny, ale i latinského překladu pro srovnání. Poučený nebo zvídavý čtenář může podle odkazů najít příslušnou pasáž v kompletním textu Bible. První – nám neznámé – vydání bylo pořízeno ještě v Lešně, ale celý náklad shořel, a pro amsterdamské vydání r. 1658 Komenský text znovu upravil.

 


Poučení o díle:

Veškeré spisy J. A. Komenského, svazek XVIII. Brno 1926, s. IX-XXVII

Jan Kumpera, J. A. Komenský, poutník na rozhraní věků. Praha – Ostrava 1992, s. 264

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz