MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Ludmila Komenská

(kolem 1590 – asi 1603)

 

Dcera Martina Komenského a Anny (Anna Komenská), nejmladší sestra Jana Amose Komenského.

 

 

Zemřela asi v 13 – l5 letech. Byla pochována spolu s rodiči na bratrském hřbitově v Uherském Brodě. Po roce 1603 o ní není v městských knihách žádná zmínka.

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz