MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Lucidarium

Vestibuli et Januae lingvarum lucidarium, hoc est Nomenclatura rerum ad autopsian deducta

Osvětlovač Předsíně a Dvéří jazyků, to jest Názvosloví věcí dovedené k vlastnímu nazírání


Vznik díla:
1652 – 1653 Blatný Potok


Vydání:
1657 Amsterdam, Opera didactica omnia III, ukázka

1957 Opera didactica omnia III, (fototyp.), ukázka

1957 Praha, Acta Comeniana 16, č. 1 (zlomek nalezený Turnbullem),

čes. překlad J. Červenka

1970 Praha, J. A. Comenii Opera omnia, sv. 17

(zlomek nalezený Turnbullem)

 


Obsah:

Je to první verze spisu Orbis sensualium pictus (Svět v obrazech; Orbis). Úplný tisk ani rukopis není znám. Našly se dva tištěné zlomky Lucidaria. První je zřejmě ukázkový a byl nalezen G. H. Turnbullem v Hartlibově pozůstalosti (Samuel Hartlib). Druhý fragment, objevený Józsefem Bakosem, se úplně neshoduje se zlomkem Turnbullovým a je pozdější. Viz heslo Orbis.

 


Poučení o díle:

J. A. Comenii Opera omnia, sv. 17. Praha 1970, s. 272-294

G. H. Turnbull, An incomplete Orbis pictus of Comenius, printed in 1653. In: Archiv pro bádání o životě a díle J. A. Komenského (Acta Comeniana), XVI (I) 1957, s. 35-42, čes. překlad s. 43-48

Jan Kumpera, J. A. Komenský, poutník na rozhraní věků. Praha – Ostrava 1992, s. 278-279 (Orbis)

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz