MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Lübeck

též Lubek, Lübek, Lubeca, Bukovec

 

Spolková republika Německo. Obchodní a průmyslové město v Šlesvicku – Holštýnsku. Přístav leží na řece Trave nedaleko pobřeží Baltského moře.

 

 

V 11. století se zde připomíná Ljubice, jedno z hlavních sídel slovanských Obodritů. Roku 1143 byl založen dnešní Lübeck jako nejstarší kolonizační město na Baltu. Již roku 1170 získal městská práva a od roku 1226 byl svobodným říšským městem. Na ochranu námořního obchodu uzavřel roku 1241 s Kolínem nad Rýnem a Hamburkem smlouvu, která vedla ke vzniku hanzy (sdružení obchodních měst). Po posledním sjezdu hanzy roku 1669 si hospodářský význam a politickou nezávislost udržela jen tři svobodná hanzovní města: Brémy, Hamburk a do roku 1937 i Lübeck. Roku 1642 vedla Komenského cesta z Londýna do Elblągu přes Nizozemí a Německo. V Německu navštívil města Brémy, Hamburk a Lübeck. V létě 1647 cestoval z Elblągu do Německa (lodí do Lübecku, Lüneburgu) ve snaze ovlivnit mírová jednání v český prospěch.

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz