MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Lorenzdorf

 

též Lawszowa u Bolesławiec

 

 

Po obsazení a vypálení Lešna polskými vojáky v roce 1656 utíká Komenský a jeho rodina do Slezska. V Lorenzdorfu se uchýlili na statek exulanta Václava Teodora Budovce z Budova.

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz