MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Londýn

též London, Londinium

 

Spojené království Velké Británie a Severního Irska. Hlavní město ležící na řece Temži. Sídlo královny, vlády a ústředních orgánů a institucí.

 

 

V 1. století našeho letopočtu zde Římané zřídili středisko provincie Británie, zvané Londinium. Od 7. století se město stalo sídlem anglosaských králů z Essexu a od roku 1066 sídlem anglických králů. Koncem 12. století se v Londýně vytvořily orgány samosprávy (městská rada). Od 16. století bylo město největším přístavem Anglie. Za občanské revoluce byla v Londýně v květnu 1649 vyhlášena republika.

 

Na pozvání svých stoupenců a příznivců, skupiny tzv. komeniánů, přijel Komenský roku 1641 do Londýna. Občanská válka roku 1642, společně s rozštěpením Komenského příznivců do různých politických táborů, zabránila v provedení zamýšlených reforem školství a vědy. Plodem anglického pobytu bylo však vynikající Komenského dílo Cesta světla.

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz