MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Listové

Listové do nebe, v kterýchž chudí a bohatí před Kristem žaloby a stížnosti na sebe vespolek vedou a rozeznáni býti žádají: spolu i s odpověďmi oběma stranám danými, až i s odložením vejpovědi k budoucímu konečnému, jenerálnímu, nejspravedlivějšímu soudu a jasnému rozeznání mezi stranami


Vznik díla:
1618 Přerov


Vydání:
1619 Olomouc

1910 Brno, Veškeré spisy Jana Amosa Komenského, svazek XV, s. 1-25

1978 Praha, Johannis Amos Comenii Opera omnia, svazek 3, s. 163-181


Obsah:

Vnímavost Komenského pro konkrétní život člověka dokládá pět fiktivních dopisů, v nichž shrnuje svoje pozorování a prožívání sociálních rozdílů mezi lidmi. První list obsahuje stýskání chudých na bohaté, nespravedlnost světa a trpký úděl chudých. V druhém listě Kristus odpovídá chudým: nemůže být sociální rovnosti mezi lidmi, protože není stejných lidí, v třetím napomíná bohaté, aby dbali božích příkazů – milosrdenství a soucitu k bližnímu. Čtvrtý list je odpovědí bohatých, kteří žalují na chudé, že příčinou jejich chudoby jsou nectnosti: lenost, lehkovážnost, obžerství. Pátým listem uzavírá Kristus rozepři napomenutím obou stran: chudí ať dbají spíše duchovních hodnot lidského života a nebaží po materiálních statcích, bohatí ať dodržují boží přikázání milosrdenství a soucitu. Poslední soud rozhodne o spravedlnosti života každého člověka.

 


Poučení o díle:

Veškeré spisy J. A. Komenského, svazek XV. Brno 1910, s. 3-5

J. V. Novák – J. Hendrich: Jan Amos Komenský, jeho život a spisy. Praha 1932, s. 37-39

J. A. Comenii Opera omnia, svazek 3. Praha 1978, s. 180-181

Jan Kumpera, J. A. Komenský, poutník na rozhraní věků. Praha – Ostrava 1992, s. 261-262

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz