MENU CZ•EN
Jan Amos KOMENSKÝ - life, work, legacy

Listové 

Listové do nebe, v kterýchž chudí a bohatí před Kristem žaloby a stížnosti na sebe vespolek vedou a rozeznáni býti žádají: spolu i s odpověďmi oběma stranám danými, až i s odložením vejpovědi k budoucímu konečnému, jenerálnímu, nejspravedlivějšímu soudu a jasnému rozeznání mezi stranami

 

Letters to Heaven, in which the poor and rich lay before Christ their accusations and complaints about each other and request differentiation in their being; together with the responses of both parties given, even with the deposition of testimony for the future final, general, most just court and a clear differentiation between the parties.

 


Origin of the work:
  1618 Přerov


Editions:
  1619 Olomouc

1910 Brno, Veškeré spisy Jana Amosa Komenského, vol. XV, pp1-25

1978 Prague, Johannis Amos Comenii Opera omnia, vol. 3, pp163-181


Contents:

Comenius’ sensitivity to the realities of life is shown by five fictive letters in which he summarises his observations and experience of the social differences between people. The first letter contains the complaint of the poor against the rich, the injustice of the world, and the suffering inflicted on the poor. In the second letter, Christ replies to the poor that there cannot be social equality between people because people are not the same. In the third letter He calls upon the wealthy to obey God’s commandments, and show mercy and compassion to their neighbours. The fourth letter is the response of the rich, which claims that the causes of the poverty of the poor lie in their vices: laziness, frivolity and gluttony. In the fifth letter Christ closes the dispute with cautions to both sides: that the poor should concern themselves rather with the spiritual values of life than with material possessions, and that the rich should keep God’s commandments of mercy and compassion. The Last Judgement will rule on the justice of the life of every person.

 

For further study, see also:

Veškeré spisy J. A. Komenského, vol. XV. Brno 1910, pp3-5

J. V. Novák & J. Hendrich: Jan Amos Komenský, jeho život a spisy. Prague 1932, pp37-39

J. A. Comenii Opera omnia, vol. 3. Prague 1978, pp180-181

Jan Kumpera, J. A. Komenský, poutník na rozhraní věků. Prague & Ostrava 1992, pp261-262

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz