MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Lexicon pansophicum

Liber librorum ceu Bibliotheca portatilis, hoc est Lexicon reale pansophicum rerum omnium, quae sciri possunt ac debent, definitiones veras (omnia, quae ad rei cujusque constitutionem intimam spectant, explicantes) ordine alphabetico proponens

 

Kniha knih, jakoby Přenosná knihovna, to jest Věcný pansofický slovník, předvádějící v abecedním pořádku skutečné definice (vysvětlující všechno, co se týká nejvnitřnějšího uspořádání kterékoliv věci) všech věcí, jež je možno i nutno znát


Vznik díla:
1645 – 1670 Elbląg, Lešno, Blatný Potok, Amsterdam


Vydání:
1966 Praha, in: Iohannis Amos Comenii De rerum humanarum

emendationis consultatio catholica, sv. 2


Obsah:

Věcný výkladový slovník naučný v podobě definic, volně související s Konzultací (Consultatio). Není dokončen, mnohá hesla jsou jen naznačena, ale nezpracována.

Mimo soustavné pansofické dílo (pansofie) sestavoval Komenský také tento encyklopedický vševědný slovník. Usiloval v něm o pravdivé definice všech věcí, jak se dají poznat z jejich přirozené povahy, stavby a původu a jasně vymezit ve svých druzích a rozdílnostech. Komenský chtěl každý pojem jasně a s konečnou platností stanovit pro všechny časy na základě pansofie, aby nic nemohlo být otřeseno a aby jakékoli nedorozumění bylo od začátku nemožné.

 


Poučení o díle:

J. V. Novák – J. Hendrich, Jan Amos Komenský, jeho život a spisy. Praha 1932, s. 709

Jan Kumpera, J. A. Komenský, poutník na rozhraní věků. Praha – Ostrava 1992, s. 261

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz