MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Lexicon atriale

Lexicon atriale Latino-Latinum, simplices et nativas rerum nomenclationes e Janua lingvae Latinae jam notas in elegantes varie commutare docens

 

Atriální slovník latinsko-latinský, který učí, jak přeměňovat jednoduchá základní pojmenování věcí, známá již z Dvéří latinského jazyka, na vytříbená


Vznik díla:
1650 – 1657 Blatný Potok – Amsterdam


Vydání:
1657 Amsterdam

1686 Amsterdam


Obsah:

Latinský synonymický slovník.

Komenský tu podává návod, jak je možné z jednoduchých původních pojmenování věcí sestavovat pojmenování složitější a uhlazená, vybrané obraty a variace řečnické i básnické v uhlazených metrických větách. Bohatě zde uplatnil svou zálibu v příslovích, rčeních a různých citátech. Měl to být slovník k učebnici latiny pro nejvyšší, třetí stupeň trojtřídní latinské školy, Atrium (Síň; Eruditio III Atrium). Dílo je věnováno pánům svobodného královského města Esslingen.

 


Poučení o díle:

J. V. Novák – J. Hendrich, Jan Amos Komenský, jeho život a spisy. Praha 1952, s. 544

Jan Kumpera, J. A. Komenský, poutník na rozhraní věků. Praha – Ostrava 1992, s. 260

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz