MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Leiden

též Leijden, Leida, Lugdunum Batavorum

 

Nizozemí. Město ležící na Starém Rýnu v provincii Zuid-Holland.

 

 

Jedno z nejstarších nizozemských měst. V roce 1200 získalo městská práva, dobou hospodářského rozkvětu bylo 14. – 17. století, kdy se město stalo významným střediskem soukenictví.

Komenský navštívil Leiden roku 1642 na své cestě z Anglie do Švédska. Byl zde přijat profesorem Adrianem Heereboordem, který ho představil svým kolegům i duchovním ve městě. V Leidenu byl v roce 1647 vydán spis Přehledná historie pronásledování české církve (Synopsis persecutionum).

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz