MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Lednica

též Lednicz

 

Slovenská republika. Obec v údolí potoka Lednica v Bílých Karpatech.

 

 

 

Rozvíjela se kolem pohraničního královského hradu, jehož existence je písemně doložena k roku 1259. V 15. století se stala městečkem, do něhož se po bitvě na Bílé hoře uchýlili čeští a moravští bratrští exulanti. Mezi nimi byl Komenského přítel Mikuláš Drabík, který zde žil až do svého zatčení a popravy (v Bratislavě roku 1671). V roce 1650 se v Lednici zastavil na své cestě do Blatného Potoka J. A. Komenský, na což upomíná pamětní deska na budově místní školy.

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz