MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Latium

Latium redivivum, hoc est De forma erigendi Latinissimi collegii ceu novae Romanae civitatulae, ubi Latina lingva usu et consvetudine ut olim, melius tamen quam olim addiscatur

 

Znovu oživené Latium, to jest O způsobu, jak zřídit naprosto latinskou kolej, jakoby novou malou římskou obec, kde by bylo možno se latinskému jazyku naučit jeho užíváním a stálým stykem s ním jako kdysi, avšak lépe nežli kdysi


Vznik díla:
1656 Amsterdam


Vydání:
1657 Amsterdam, Opera didactica omnia IV

1886 Velké Meziříčí, J. A. Komenského Sebrané spisy

vychovatelské IV, čes. překlad J. Šmaha

1957 Praha, Opera didactica omnia IV, (fototyp.)

1956 Praha, ve sborníku Pansofický vychovatel, přek. J. Patočka


Obsah:

Rozprava obsahující návrh na zřízení jakési internátní školy mimo lidský ruch, kde by latina byla jediným dorozumívacím prostředkem.

Komenský měl při tom na paměti myšlenku dokonalého osvojení latinského jazyka. Dosáhlo by se toho založením úplně latinské školy v ústraní, kde by se žáci v klidu, nerušeni městským hlukem, učili tomuto učenému jazyku ve vzájemném styku učitelů a žáků mluvících jen latinsky. Škola by byla vybavena bohatou knihovnou, poskytující přehled o způsobu života ve starém Římě a o nejrozličnějších lidských činnostech. Při škole by byla zřízena kolej pro ubytování žáků. Ti se budou zabývat předváděním divadel, procházkami, hudbou, přípravou jídel, předváděním významných postav římského kulturního života atd., a to za neustálé konverzace v latinském jazyce. Vybudování a provoz takové školy bude nákladné a bude se moci uskutečnit pod ochranou krále, knížete nebo státu a z příspěvků občanů. Takový ústav mohl být zřízen v Uhrách, kdyby tamější „slunce“ (tj. kníže Zikmund Rákóczi) nebylo zapadlo. K provedení tak velkolepého záměru se nyní hodí okolí Amsterdamu.

 


Poučení o díle:

J. V. Novák – J. Hendrich, Jan Amos Komenský, jeho život a spisy. Praha 1932, s. 529-530

Pansofický vychovatel. Praha 1956, s. 85-89

Jan Kumpera, J. A. Komenský, poutník na rozhraní věků. Praha – Ostrava 1992, s. 258

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz