MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Laborum coronis

Laborum scholasticorum Patakini obitorum coronis sermone valedictoriô ad scholam Patakinam ejusque solertes D. D. scholarchas et visitatores generosorumque et reverendorum magnam panegyrin habitô imposita anno 1654, Junii 2.

 

Završení školských prací konaných v Šárošpataku, stvrzené v řeči na rozloučenou, jež byla pronesena k šárošpatacké škole, jejím důmyslným pánům správcům a dohližitelům a slavnostnímu shromáždění šlechetných a důstojných mužů roku 1654, 2. června

 


Vznik díla:
1654 Blatný Potok


Vydání:
(1654 Blatný Potok), b.r., b.m., in: Primitiae laborum scholasticorum

1657 Amsterdam, im: Latinitatis schola triclassis

1657 Amsterdam, Opera didactica omnia III

1915 Brno, Veškeré spisy J. A. Komenského, sv. IX

1957 Praha, Opera didactica omnia III, (fototyp.)

1894 Praha, v souboru Řeči potocké, čes. překlad J. V. Novák

1957 Praha, in: J. A. Comenius scholarum novi ordinis formator.

J. A. Komenský tvůrce nového uspořádání škol, (lat. a čes.), čes. př. M. Klučka

1960 Praha, Vybrané spisy J. A. Komenského, sv. II, čes. př. M. Klučka

 

 

 

 


Obsah:

Smrtí Zikmunda Rákócziho 4. 2. 1652 ztratil Komenský hlavní oporu svých didaktických snah v Blatném Potoku a rozhodl se odejít. Ale věštba Mikuláše Drabíka, že rok 1654 přinese politický obrat, ho pohnula, aby zůstal a dále se věnoval reorganizaci potocké školy. Avšak rok uplynul v marném úsilí o reformu školy, věštba se nesplnila a rádcové nového knížete již neměli pochopení pro školskou záležitost. Proto se Komenský rozhodl k definitivnímu odchodu. Dne 2. června 1654 se rozloučil s Potokem touto dojemnou řečí. Nejprve rozvádí úkol, pro který byl do Potoku povolán, potom věcně i sebekriticky hodnotí práci tu vykonanou z hlediska jazykového výcviku, věcného vzdělání a mravní výchovy, naznačuje, v čem jeho snahy narážely na nepochopení, a vyslovuje naději, že škola po jeho odchodu nezanikne, jak usuzují někteří, ale bude vzkvétat, přičiní-li se o to všichni společně – školní správcové, učitelé i žáci. Proto v patetickém závěru řeči žádá všechny přítomné, aby se ujali jeho idejí, po pokračovali v nich a jím započaté dílo dovršili.

 


Poučení o díle:

Vybrané spisy J. A. Komenského, sv. II. Praha 1960, s. 484-485

J. V. Novák – J. Hendrich, Jan Amos Komenský, jeho život a spisy. Praha 1932, s. 487-488

Veškeré spisy J. A. Komenského, sv. IX. Brno 1915, s. 461

Jan Kumpera, J. A. Komenský, poutník na rozhraní věků. Praha – Ostrava 1992, s. 255

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz