MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Kšaft

Kšaft umírající matky, Jednoty bratrské: kterýmž (v národu svém a obzvláštnosti své dokonávajic) svěřené sobě někdy od Boha poklady mezi syny a dědice své rozděluje


Vznik díla:
1650 Lešno


Vydání:
1650 Lešno

1927 Praha, vydal S. Souček v knižnici Špalíček

1970 Praha, Jan Amos Komenský, Dvojí poselství k českému

národu (Kšaft, Smutný hlas)

1974 Praha, Vybrané spisy J. A. Komenského, sv. VII

1978 Praha, J. A. Comenii Opera omnia, sv. 3


Obsah:

Když byl potvrzen vestfálský mír, který ponechával Čechy napospas Habsburkům a katolictví, napsal Komenský toto dílko. Je to spisek alegorický: Jednota bratrská, rozptýlená do různých zemí, cítíc, že se blíží její konec, loučí se se svými syny a odkazuje svým dědicům, evangelickým církvím, vše nejlepší, čeho byla nositelkou, i ideály, ke kterým směřovala. Svému národu, o němž věří, že opět nabude samostatnosti, Komenský odkazuje v duchu Husově lásku k čisté pravdě, touhu po chápání té pravdy, lásku k církevnímu řádu a kázni, horlivost ve službě Bohu, snahu o vzdělání jazyka mateřského a lepší a zdárnější výchovu mládeže. Dílko končí vroucím požehnáním českému národu. Ten v něm v těžkých dobách svého života nácházel útěchu.

 


Poučení o díle:

J. A. Comenii Opera omnia, sv. 3. Praha 1978, s. 605-606

J. V. Novák – J. Hendrich, Jan Amos Komenský, jeho život a spisy. Praha 1932, s. 430-432

Vybrané spisy J. A. Komenského, sv. VII. Praha 1974, s. 45-48 a 801

Dějiny české literatury I. Praha 1959, s. 425-426

J. A. Komenský, Dvojí poselství k českému národu (Kšaft, Smutný hlas). Praha 1970, s. 65-82 (doslov)

Jan Kumpera, J. A. Komenský, poutník na rozhraní věků. Praha – Ostrava 1992, s. 253-254

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz