MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Kryštof Kotter

 

též Christoph Kotter

(? – 1647)

 

Jirchář ve slezské Sprotavě (Sprottau), vizionář.

 

Počátkem dvacátých let 17. století předpovídal změnu evropských poměrů a zejména návrat zimního krále Fridricha na český trůn. Komenský jeho vizím uvěřil, roku 1625 o nich hovořil v Berlíně s Fridrichovou matkou Julianou Nassavskou a příští rok je přivezl přímo králi do Haagu v Nizozemí. Přeložil je do češtiny a latiny a vydal. Kottera, který se pohyboval mezi českými Bratřími v Polsku (1625) i v Čechách (1626) jako mezi svými, pokládal Komenský za obyvatele Českého království. Ještě v dubnu 1629 se s ním sešel v Žitavě. Když byl vyhoštěn ze Slezska, uchýlil se Kotter do Zhořelce, kde zemřel.

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz