MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Kristián Vladislav Nigrin

 

též Kristián Vladislav Nigrinus

(? – po roce 1685)

 

 

Kristián byl jedním z bratrských studentů, o kterého Komenský pečoval jako senior Jednoty a jehož studia v Ženevě sledoval. Roku 1663 mu pomohl ve finanční tísni a poslal mu peníze na cestu do Lipska a Polska, kterou doporučil ze zdravotních důvodů konat pěšky – v dopise vzpomíná na svou cestu z Heidelberku. Působil jako český sekretář anglického hraběte Pembroka z Montgomery a zprostředkovával písemný kontakt s Mikulášem Drabíkem. Komenský pověřil Kristiána Nigrina a svého syna Daniela, aby vydali jeho dílo Consultatio. Od roku 1675 pracoval Nigrin s Pavlem Hartmannem v Oxfordu na vydání Komenského spisů z pozůstalosti.

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz