MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

královna Kristina

 

též Kristina Augusta, Christina Augusta

(1626 – 1689)

 

Švédská královna v letech 1632 – 1654, dcera Gustava II. Adolfa a poslední členka dynastie Vasa.

 

Od roku 1632 byla královnou pod poručnictvím státní rady v čele s kancléřem Oxenstiernou (Axel Oxenstierna) a od roku 1644 vládla sama. Patřila mezi nejvzdělanější ženy tehdejší Evropy, ke svému dvoru zvala přední vědce (René Descartes, Hugo Grotius). Nebyla úspěšná v mezinárodní mírové politice, ani při řešení vnitropolitických problémů, proto v roce 1654 abdikovala. V roce 1655 konvertovala ke katolictví a odjela do Říma, kde se věnovala vědám a umění. Tady zemřela a byla pohřbena v bazilice sv. Petra ve Vatikánu.

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz