MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

kralická tiskárna

 

Patří k bratrským tiskárnám, které se v 16. století rozšířily v Čechách a na Moravě. Na Moravě byla toho času první v Náměšti nad Oslavou (1533). Nejslavnějšími se staly tiskárny ivančická a kralická. Ivančická tiskárna, založená roku 1557 Janem Blahoslavem, vytiskla nádherné kancionály, bratrské konfese, Nový Zákon aj. Roku 1578 byla přenesena do Kralic, kde bylo vytištěno 66 tisků, zvláště Kralická bible v letech 1579 – 1594. Po bitvě na Bíle hoře byla činnost kralické tiskárny zastavena (1622). Po roce 1628 byla přestěhována z Vratislavi do Lešna v Polsku, kde sloužila až do vypálení Lešna v roce 1656.

 

Ještě v roce 1630 píše Komenský dopis (A. Patera, Korrespondence Komenského, s. 2-3), ve kterém žádá, aby bratrská tiskárna, jež mu byla dána do péče, byla ještě ponechána ve Vratislavi ve sklepení, poněvadž nevědí, kam by se s ní v Lešně hnuli.

 

Ediční produkci kralické a lešenské bratrské tiskárny popisují studie:

Bečková, Marta: Tiskárna Jednoty bratrské v Lešně. In: Slavia occidentalis. Tom 24 (1964), s. 59-81.

Kawecka-Gryczowa, Alodia: Leszno – orodek wydawniczy Jednoty. In: Z dziejów polskiej książky w okresie Renesansu. Wrocław 1975

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz