MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Kralice nad Oslavou

 

Česká republika. Vesnice vzdálená 4 km od Náměšti nad Oslavou, ležící na Českomoravské vysočině.

 

Ves Kralice je doložena k roku 1310. Sídlil zde vladycký rod Kralických z Kralic, který tvrz prodal roku 1572 Janu staršímu ze Žerotína. V roce 1578 sem byla přemístěna bratrská tiskárna, v níž byla tištěna slavná Kralická šestidílná bible (v letech 1579 – 1594). Vedle tiskárny a knihařské dílny zde existovala i knihovna a škola. Po vydání Obnoveného zřízení zemského, jímž byli nekatolíci vypovězeni ze zemí Koruny české, byla tiskárna přestěhována do Lešna a knihovna do vratislavského sídla Karla staršího ze Žerotína. Tvrz vyplenili a zničili císařští vojáci roku 1620. V roce 1956 probíhal v Kralicích archeologický výzkum, který vedla dr. Vlasta Fialová. Byly nalezeny cenné památky činnosti tiskárny, především více než 4000 tiskařských literek. Nález je hodnocen jako světový unikát a podnítil založení Památníku Bible kralické v Kralicích, jehož expozice Dílo tiskařů Jednoty bratrské a J. A. Komenský a soudobá Morava seznamují návštěvníky s významnou částí naší kulturní minulosti.

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz