MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Košice

též Cassovia, Kassa, Kaschau

 

Slovenská republika. Leží v Košické kotlině na řece Hornádu.

 

 

Svou polohou město získávalo ekonomicky i kulturně jako průsečík cest severo-jižních a východo-západních (obchod s Polskem a Ruskem), ale zároveň strádalo při válečných konfliktech a tureckých útocích. V 15. století byly Košice dočasně v rukou Jana Jiskry z Brandýsa (hájil práva českého krále Ladislava Pohrobka proti Uhrům), posléze se stalo významnou baštou tureckých a hrabsburských protivníků. V polovině 17. století přichází do města jezuitský řád, od r. 1804 jsou Košice biskupstvím a je založena univerzita. Bohatou historii města dokládají četné historické budovy a památky.

 

Komenského jazykové učebnice Orbis sensualium pictus a Janua linguarum reserata byly používány na slovenských školách už ve 40. letech 17. století, kdy je tiskly tiskárny v Levoči, Bardějově i v Košicích, a to na školách evangelických i jezuitských. Je registrován počet 100 vydání Komenského děl v letech 1644 – 1800.

 

Komenský osobně procházel Košicemi na své cestě do Blatného Potoka roku 1650 (trasa SkalicaTrnavaLednicaPrešovLevoča – Košice) a při svých vizitačních cestách v exilových bratrských sborech na Slovensku v letech 1650 – 1654.

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz