MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

konsistoř svatosti

 

(consistorium sanctitatis)

 

 

V Komenského projektu nápravy života lidské společnosti (v Panorthosii, 6. části Obecné porady o nápravě věcí lidských, Consultatio) dozorčí nebo rozhodčí sbor pro oblast teologie a náboženského života. Cílem jeho snažení měl být neporušený styk člověka s Bohem, zachování Kristovy vlády v církvi. Tomu měla sloužit očista a šíření víry a zbožnosti, důležitou roli tu měly sehrát církve a sborová shromáždění. Sbor měl mít ovšem funkci ekumenickou, to znamená měl usilovat o jednotu církví, aniž by je připravoval o jejich svébytnost. Konsistoř svatosti měli tvořit přední teologové z celého světa, vybráni do ní měli být ti nejzbožnější.

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz