MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Kirchen-Musica

Kirchen-, Haus- und Herzens- Musica

Zpěvník písní chrámových, rodinných a pro potěšení srdce


Vznik díla:
1661 Amsterdam


Vydání:
1661 Amsterdam


Obsah:

Komenský při vydávání spisů pro náboženské vzdělání členů české Jednoty bratrské pamatoval i na nepočetnou skupinu německých příslušníků Jednoty. Roku 1661 pro ně nově upravil a vydal tento bratrský zpěvník, k němuž napsal předmluvu pod názvem Den christlichen evangelischen Gemeinen und allen Gott liebenden Herzen deutscher Nation wünschet J. A. C., Gottes Güte allezeit zu preisen, freudigen Geist und Mut (Křesťanským evangelickým sborům a všem Boha milujícím srdcím německého národa přeje J. A. C., aby vždy chválily boží dobrotivost a obveselovaly ducha a mysl). Předmluva obsahuje poznámky o úpravě slov, veršů, textového rytmu a nápěvu se zřetelem ke znění v německém jazyce.

 


Poučení o díle:

Jan Kumpera, J. A. Komenský, poutník na rozhraní věků. Praha – Ostrava 1992, s. 253

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz