MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Kázání o tajemstvích

Kázaní XXI, O tajemstvích smrti, vzkříšení a na nebe vstoupení Krista, Spasitele světa. Učiněná v Lešně Polském 1636


Vznik díla:
1636 Lešno


Vydání:
1663 Amsterdam

1893 Praha, J. A. Komenského Sebraná díla kazatelská II


Obsah:

Sbírka jedenadvaceti velikonočních kázání Komenského. Obsahuje úvodní kázání, 15 kázání pašijových a nakonec je připojen soubor pěti kázání pod názvem Historia o vzkříšení a na nebe vstoupení Pána našeho Ježíše Krista.

V úvodě Komenský praví, že po sedm let, co trvá rozptýlení Jednoty bratrské, byl žádán o vydání svých kázání tiskem. To však nebylo možné, protože o ně přišel při požáru Lešna. Dává tedy alespoň drobty, které mu zbyly, a to kázání, která přednesl v Lešně r. 1636. V úvodním kázání vykládá o tom, co to jsou pašije, proč je máme rádi slýchat, o nich rozvažovat a jak se nám odkrývá podstata jejich tajemství. Pašije rozděluje na 15 částí (tj. kázání) zachycujících Kristovo utrpení od porady velekněží o Kristově smrti až po jeho smrt a pohřeb. Každé následující kázání obsahuje kratičký úvod, následuje „textus“, tj. vybraný text z Písma a jeho výklad, „předpovídání“, tj. starozákonní proroctví jako symbolická předpověď toho, co se stane v Novém zákoně, „tajemství“, tj. mystický výklad textu, a „naučení“, které z toho plyne pro posluchače. Připojená Historia obsahuje tímtéž způsobem zpracovaná kázání o zmrtvýchvstání Krista až po jeho vstup na nebe.

 


Poučení o díle:

J. V. Novák – J. Hendrich, Jan Amos Komenský, jeho život a dílo. Praha 1932, s. 261-162

Jan Kumpera, J. A. Komenský, poutník na rozhraní věků. Praha – Ostrava 1992, s. 252-253

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz