MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Kateřina Komenská

 

též Kateřina Strumenská, Kateřina Komorníková

(kolem 1570 – kolem 1650/56)

 

Nejstarší dcera Martina Komenského a jeho manželky Anny Anna Komenská).

 

 

Poprvé se provdala za měšťana Urbana Strumenského, kterému patřil v #Uherském Brodě#s366# dům číslo 108 v Nivnické ulici (dnešní ulice Bří Lužů na místě pošty). Byl členem městské rady a několikrát městským rychtářem, purkmistrem a primátorem. S Urbanem Strumenským měla 3 syny: Jana, Samuela a Šimona nebo Mikuláše (jméno třetího syna se přesně neví). Kateřina a Urban Strumenských byli nekatolíci. Patřili k těm, kteří se po roce 1620 nevystěhovali ze země a zůstali ve svém domě v Uherském Brodě, který jim však vojáci roku 1620 zbořili. Po smrti svého manžela (zemřel mezi léty 1620 – 1622) se v roce 1623 (na sv. Lukáše) znovu provdala za Martina Komorníka, služebníka rytíře Menharta Ecdorfa z Ecdorfu v Uherském Brodě. S manželem opravili zbořený dům číslo 108 a bydleli zde až do roku 1628, kdy jej prodali Řehoři Třebickému. Pak koupili dům na dolním náměstí číslo 162 po Martinu Zarazilovi. Kateřina nového muže přežila a jako vdova zemřela asi mezi léty 1650 – 1656.

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz