MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Katechismus

Katechismus pro mládež českou Jednoty bratrské


Vznik díla:
1661 Amsterdam


Vydání:
1661 Amsterdam


Obsah:

Bratrský katechismus pro exulanty, jehož byl Komenský spoluautorem.

Kniha ve čtyřech částech podává desatero přikázání a jeho výklad, apoštolské vyznání víry s výkladem, modlitbu Páně s vysvětlením a poučení o církevních služebnostech (zejména o svátosti křtu a večeře Páně). Připojen je krátký obsah katechismu a jako přídavek Vypsání života ctnostného a Symbolum (tj. vyznání víry) nicejské, athanasijské, cařihradské, efesské a chalcedonské. Podle poznámky R. Říčana k německému katechismu Die uralte christliche katolische Religion (Prastaré obecně křesťanské náboženství) nevložil Komenský do českého katechismu nic osobního. Teprve Die uralte...Religion je skutečně jeho katechismem. Viz heslo Uralte Religion.

 


Poučení o díle:

J. V. Novák – J. Hendrich, Jan Amos Komenský, jeho život a spisy. Praha 1932, s. 588-589

Jan Kumpera, J. A. Komenský, poutník na rozhraní věků. Praha – Ostrava 1992, s. 252

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz