MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Karel starší ze Žerotína

(1564 – 1636)

 

Moravský šlechtic, vlivný politik, člen Jednoty bratrské, vzdělaný a kultivovaný humanista formovaný kalvinismem.

 

Pečlivou a promyšlenou výchovou svého otce Jana ze Žerotína se mu dostalo základního vzdělání ve školách v Brně a v Ivančicích, posléze na zahraničních akademiích a univerzitách ve Štrasburku, Basileji, Padově, Sieně a Ženevě. Získal tak hluboké klasické vzdělání, politologické, právní a jazykové znalosti (latina, řečtina, francouzština, italština, němčina). Významné byly také zkušenosti s evropskou dvorskou etiketou i osobní známosti a přátelství. Od roku 1594 se zapojil do politického života na Moravě, věnoval se především soudním a právním aktivitám, v roce 1608 byl zvolen moravským zemským hejtmanem. Ve sporu císařských bratrů podpořil Matyáše proti Rudolfovi. Odmítl účast na českém stavovském protihabsburském povstání a citelně je tím oslabil. V rozporném postavení mezi vítězi a poraženými poskytoval ochranu bratrským kněžím, a to i Janu Amosu Komenskému, který žil na jeho brandýském panství. Podařilo se mu přemístit bratrskou tiskárnu do Lešna a knihovnu do Vratislavi, kam v roce 1629 odešel dobrovolně do exilu. Občas zajížděl do Čech a na Moravu. Od října 1633 žil v Přerově, kde 9. 10. 1636 zemřel.

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz