MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Karel I. Stuart

(1600 – 1649)

 

Anglický a skotský král v letech (1625 – 1649).

 

 

Jeho politika byla od začátku vlády odmítána parlamentem, proto jej rozpustil a v letech 1629 – 1640 nastolil absolutistický režim opírající se o aristokracii a anglikánskou církev. K novému svolání parlamentu byl donucen povstáním skotských presbyteriánů v letech 1638 – 1640. Zasedání krátkého i dlouhého parlamentu donutilo Karla I. k řadě ústupků (omezení královské moci, poprava ministra lorda T. W. Strafforda), nakonec vyústilo v občanskou válku v Anglii. Karel I. byl poražen, zajat, odsouzen zvláštním soudem ve Westminsteru k trestu smrti a 30. ledna 1649 popraven.

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz