MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

kardinál Richelieu

 

též Armand-Jean du Plessis, kardinál Richelieu

(1585 – 1642)

 

Francouzský státník, od roku 1622 kardinál, první ministr Ludvíka XIII.

 

 

Byl představitelem absolutismu, politicky orientován protihabsbursky. Počátkem května roku 1642 Komenský obdržel v Londýně lákavou nabídku z Francie, datovanou 19. dubna, tedy den poté, co Komenský sdělil v listu G. Hottonovi svůj úmysl odjet do Švédska. Dopis s pozváním Komenského do Francie byl napsán v Hamburku. Jeho autorem byl mladý francouzský rezident hrabě Saint Romain de Seneva. List tlumočil naléhavé přání kardinála Richelieu získat Komenského k práci v Paříži, svou odpověď měl sdělit kardinálovu sekretáři Antoinu Rossignolovi. Komenský své původní rozhodnutí nezměnil. Později napsal, že jej odrazovala neznalost francouzštiny i obava, aby neurazil Švédy. Svou roli jistě sehrála i nedůvěra ke katolickému, i když relativně tolerantnímu pařížskému prostředí, ale hlavní byly zřejmě důvody politické. V prosinci roku 1642 kardinál zemřel. Komenský ztratil svého nejmocnějšího francouzského příznivce, okruh zájemců o Komenského práci – za aktivního působení Joachima Hübnera – existovali i nadále. Patřili k němu učenci blízcí francouzské akademii, matematik Marin Mersenne, filozof Pierre Gassendi, političtí teoretici Jean de Silhon i Jean Dujat či arcibiskup Hardouin Péréfixe de Beaumont, učitel pozdějšího krále Ludvíka XIV. Komenský si pozvání do Francie vždy cenil a zmiňuje se o něm v životopisné části spisu Continuatio admonitionis fraternae (Continuatio admonitionis).

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz